WORD

[Tiểu luận 2022] Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại. Vận dụng quy luật này để luận giải quá trình tất yếu của việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Original price was: 100.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.

Shopping Cart
Scroll to Top